Thursday 16 July 2015

FAMOUS HISTORICAL MONUMENTS OF INDIA


** Ajanta- Ellora Caves (Aurangabad,Mah
arashtra) : Gupta rulers
** Aram Bagh (Agra,UP) : Babur
** Agra Fort (Agra,UP) : Akbar
** Akbar’s Mausoleum (Sikandra,UP) : Akbar
** Itmad-ud-daula Fort (Agra,UP) : Noorjahan
** Bibi Ka Maqbara (Aurangabad,Maharashtra) :
Aurangzeb
** CharMinar (Hyderabad,Andhra Pradesh) : Quli
Qutub Shah
** Deewan-e- Khas (Agra Fort,UP) : Shahjahan
** Elephanta’s cave (Mumbai,Maharashtra) :
Rashtrakuta rulers
** Fatehpur Sikri (Agra,UP) : Akbar
** Ferozshah Kotla (Delhi) : Ferozshan Tughlaq
** Gateway of India (Mumbai,Maharashtra) :
British Govt.
** Hawa Mahal (Jaipur,Rajasthan) : Maharaja
Pratap Singh
** Humayun’s Tomb (Delhi) : Humayun’s wife
** Jama Masjid (Agra,UP) : Shahjahan
** Jama masjid (Delhi) : Shahjahan
** Jagannath Temple (Puri,Odisha) : Anantvarman
Ganga
** Jantar-Mantar (Delhi) : Sawai Jai Singh
** Jim Corbett Park (Nainital,Uttarakhand) : Sir
Malcom Hailley
** Jodhpur Fort (Jodhpur,Rajasthan) : Rao Jodhaji
** Makka Masjid (Hyderabad,Andhra Pradesh) : Quli
Qutub Shah
** Moti Masjid (Agra Fort,UP) : Shahjahan
** Moti Masjid (Delhi Fort) : Aurangzeb
** Qutub Minar (Delhi) : Qutubuddin Aibak
** Red Fort (Delhi) : Shahjahan
** Sabarmati Ashram (Ahmadabad,Gujarat) :
Mahatma Gandhi
** Shantiniketan (West Bengal) : Rabindra Nath
Tagore
** Shish Mahal (Agra,UP) : Shahjahan
** Shalimar Garden (Srinagar,J & K) : Jahangir
** Sun Temple (Kornak,Odisha) : Narsimhadeva I
** Swarna Mandir (Golden Temple) (Amritsar,Punja
b) : Guru Ramdas
** Tajmahal (Agra,UP) : Shahjahan
** Vellure Math (Kolkata,West Bengal) : Swami
Vivekanand.