Tuesday 21 July 2015

What kind of culture is the foundation of India.विभिन्न संस्थाओं के संस्कृत ध्येय वाक्य-----
आर्य समाज - कृण्वन्तो विश्वमार्यम
आर्य वीर दल - अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु
भारत सरकार - सत्यमेव जयते
लोक सभा - धर्मचक्र प्रवर्तनाय
उच्चतम न्यायालय - यतो धर्मस्ततो जयः
आल इंडिया रेडियो - बहुजनहिताय बहुजनसुखाय

दूरदर्शन - सत्यं शिवम् सुन्दरम
गोवा राज्य - सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद्दुःखभाग्‌भवेत्
भारतीय जीवन बीमा निगम - योगक्षेमं वहाम्यहम्
डाक तार विभाग - अहर्निशं सेवामहे
श्रम मंत्रालय - श्रम एव जयते
भारतीय सांख्यिकी संस्थान - भिन्नेष्वेकस्य दर्शनम्
थल सेना - सेवा अस्माकं धर्मः
वायु सेना - नभःस्पृशं दीप्तम्
जल सेना - शं नो वरुणः
मुंबई पुलिस - सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय
हिंदी अकादमी - अहम् राष्ट्री संगमनी वसूनाम
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञानं अकादमी -
हव्याभिर्भगः सवितुर्वरेण्यं
भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी - योगः कर्मसु
कौशलं
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - ज्ञान-विज्ञानं
विमुक्तये
नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन -
गुरुः गुरुतामो धामः
गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालय - ब्रह्मचर्येण
तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत
इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय - ज्योतिर्व्रणीत
तमसो विजानन
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय : विद्ययाऽमृतमश्नुते
आन्ध्र विश्वविद्यालय - तेजस्विनावधीतमस्तु
बंगाल अभियांत्रिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय,
शिवपुर - उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय - आ
नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः
संपूणानंद संस्कृत विश्वविद्यालय - श्रुतं मे गोपय
श्री वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय - ज्ञानं सम्यग् वेक्षणम्
कालीकट विश्वविद्यालय - निर्मय कर्मणा श्री
दिल्ली विश्वविद्यालय - निष्ठा धृति: सत्यम्
केरल विश्वविद्यालय - कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा
राजस्थान विश्वविद्यालय - धर्मो विश्वस्य
जगतः प्रतिष्ठा
पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान
विश्वविद्यालय - युक्तिहीने विचारे तु धर्महानि:
प्रजायते
वनस्थली विद्यापीठ - सा विद्या या विमुक्तये
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
(एन॰सी॰ई॰आर॰टी) - विद्ययाऽमृतमश्नुते
केन्द्रीय विद्यालय - तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड - असतो मा सद्
गमय
प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम - कर्म
ज्यायो हि अकर्मण:
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर -
धियो यो नः प्रचोदयात्
गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
पौड़ी - तमसो मा ज्योतिर्गमय
मदन मोहन मालवीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
गोरखपुर - योगः कर्मसु कौशलम्
भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय,
हैदराबाद - संगच्छध्वं संवदध्वम्
इंडिया विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय
विधि विद्यालय - धर्मो रक्षति रक्षितः
संत स्टीफन महाविद्यालय, दिल्ली - सत्यमेव विजयते
नानृतम्
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान - शरीरमाद्यं
खलु धर्मसाधनम्
विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
नागपुर - योग: कर्मसु कौशलम्
मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
इलाहाबाद - सिद्धिर्भवति कर्मजा
बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान,
पिलानी - ज्ञानं परमं बलम्
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर -
योगः कर्मसु कौशलम्
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई - ज्ञानं परमं
ध्येयम्
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर -
तमसो मा ज्योतिर्गमय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई -
सिद्धिर्भवति कर्मजा
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की - श्रमं
विना न किमपि साध्यम्
भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद -
विद्या विनियोगाद्विकास:
भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलौर -
तेजस्वि नावधीतमस्तु
भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड - योगः कर्मसु
कौशलम्
नेपाल सरकार - जननी जन्मभूमिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी
इंडोनेशिया जलसेना - जलेष्वेव जयामहे
असेह राज्य (इंडोनेशिया) - पञ्चचित
कोलंबो विश्वविद्यालय (श्रीलंका) - बुद्धि: सर्वत्र
भ्राजते
मोराटुवा विश्वविद्यालय (श्रीलंका) - विद्यैव
सर्वधनम्
पेरादेनिया विश्वविद्यालय (श्रीलंका) - सर्वस्य
लोचनं शास्त्रम्
सेना ई एम ई कोर - कर्मह हि धर्मह
सेना राजपूताना राजफल -- वीर भोग्या वसुन्धरा
सेना मेडिकल कोर -- सर्वे संतु निरामया ..
सेना शिक्षा कोर -- विदैव बलम
सेना एयर डिफेन्स -- आकाशेय शत्रुन जहि
सेना ग्रेनेडियर रेजिमेन्ट -- सर्वदा शक्तिशालिं
सेना राजपूत बटालियन -- सर्वत्र विजये
सेना डोगरा रेजिमेन्ट -- कर्तव्यम अन्वात्मा
सेना गढवाल रायफल -- युद्धया कृत निश्चया
सेना कुमायू रेजिमेन्ट -- पराक्रमो विजयते
सेना महार रेजिमेन्ट -- यश सिद्धि
सेना जम्मू काश्मीर रायफल - प्रस्थ रणवीरता
सेना कश्मीर लाइट इंफैन्ट्री -- बलिदानं वीर लक्षयं
सेना इंजीनियर रेजिमेन्ट - सर्वत्र
भारतीय तट रक्षक - व्याम रक्षामह
सैन्य विद्यालय -- युद्धं प्र्ग