Thursday 5 February 2015

India's western coastal ports name geography hot trick on hindi gk

**भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह India's western coastal ports**
Trick:  "MAMU KO KAM (कम) NAHAO"

1. MA--------------------Marmagoa------(GOA)
2. MU--------------------Mumbai---------(MUMBAI)
3. KO--------------------Kocchi-----------(KERALA)
4. KA--------------------Kandla-----------(GUJRAT)
5. M---------------------Mangalor--------(KARNATAKA)
6. NAHAO--------------Nahanshewa----(MAHARASHTRA).***भारके पूर्वी तट के बंदरगाह India's eastern coastal ports*****
Trick: "AaP Ka CcTV"

1. A-----Annor---------------(TAMILNADU)
2. P-----Paradwip-----------(ODDISA)
3. K-----Kolkata-------------(KOLKATA)
4. C-----Chennai------------(TAMILNADU)
5. T-----Tuticorin------------(TAMILNADU)
6. V-----Vishakhapatnam---(ANDHRA PRADESH)